Дархан: Монгол гэрт суурилуулсан шалны халаалтын систем Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Шалны халаалтын систем суурилуулсан огноо: 2016 оны 1-р сар.
Байрлал: Дархан-Уул аймаг
Халдаг шал суурилуулсан объект: Монгол гэр

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани