Орон сууцны байранд суурилуулсан пленкон шалны халаалтын систем Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Шалны халаалтын систем суурилуулсан огноо: 2015 оны 7-р сар.
Байрлал: Баянгол дүүрэг
Халдаг шал суурилуулсан объект: Орон сууц

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани