Зуслангийн байшингийн шалны халаалт Шалны халаалтын системийн ухаалаг эко шийдэл

Шалны халаалтын систем суурилуулсан огноо: 2014 оны 9-р сар.
Байрлал: Сүхбаатар дүүрэг
Халдаг шал суурилуулсан объект: Зуслангийн байшин

© 2008-2020 www.halaalt.mn. Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу МИНЖИТ ХАРЗ БУЛАГ ХХК эзэмшинэ.

Вэбсайтыг хийж гүйцэтгэсэн Инфобит ХХК, вэб хөгжүүлэгч компани